Objave

Potpisivanje Sporazuma za očuvanje i zaštitu močvarnog područja doline rijeke Neretve

U Metkoviću potpisan Sporazum o očuvanju i zaštiti močvarnog područja doline rijeke Neretve

Usluga prikupljanja podataka i uspostava prekogranične platforme Italija-Hrvatska za praćenje podataka ekosustava u močvarnim područjima u sklopu projekta Crew

Svjetski dan močvarnih staništa: Predstavljanje zajedničke CREW GIS PLATFORME prekograničnog područja Italija – Hrvatska