Objave

Zelena čistka Koločep 2021

World Cleanup Day – 2021.

Zelena čistka na Petki

Zelena čistka Velike i Male Petke – uključivanje Javne ustanove u svjetsku akciju čišćenja World Cleanup Day!

odlaganje biljnog materijala

Akcija čišćenja posebnog rezervata šumske vegetacije Čempresada Pod Gospu