Objave

USLUGA ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA POSTOJEĆIH KOMUNIKACIJA ZA PROLAZ I KRETANJE VATROGASACA

Čišćenje ušća rijeke Neretve

Na ušću Neretve obilježen Dan planeta Zemlje – skupljanje otpada i uklanjanje stranih (alohtonih) biljnih vrsta