Objave

Sakupljanje morskog otpada

Održan trening i akcija čišćenja Morski otpad – praćenje količine i sastava u uvali Smokvina

Usluga održavanja i čišćenja postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaza i kretanja

Održana prva akcija čišćenja podmorja Malostonskog zaljeva i edukativna radionica ronjenja u sklopu projekta Eko Malostonski zaljev

Malostonski zaljev, Foto: Damir Kovačić

Edukativne radionice o ronjenju u Stonu – Pogled u plavo i velika ekološka akcija čišćenja podmorja

Usluga održavanja i čišćenja postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaza i kretanja

Usluga održavanja i čišćenja postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaza i kretanja

Usluga održavanja i čišćenja postojećih komunikacija za prolaz i kretanje vatrogasaca