Objave

Započelo kartiranje prijelaznih staništa i biološke raznolikosti u području Baćinskih jezera

Održana 1. radionica za dionike – Utjecaj klimatskih promjena na područje ekološke mreže Delta Neretve u sklopu CHANGE WE CARE projekta

Kartiranje prijelaznih staništa i biološke raznolikosti u području Baćinskih jezera u sklopu projekta Change We Care

Usluga izrade dokumenata i organizacija događanja u sklopu projekta Change We Care

Nabava i instalacija GIS softvera u sklopu projekta „CHANGE WE CARE“