Objave

Nabava usluge – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju platoa pod platanom na Brsaljama i provođenje aktivnosti revitalizacije i sanacije

Izrađeno idejno rješenje krajobraznog uređenja prostora oko platane (Platanus orientalis L.) na Brsaljama