Objave

Treća ekološka akcija čišćenja podmorja u sklopu projekta Eko Malostonski zaljev

Održana treća dvodnevna ekološka akcija čišćenja podmorja Malostonskog zaljeva u sklopu projekta Eko Malostonski zaljev