Objave

Akcija čišćenja Vučine

Održana druga dvodnevna ekološka akcija čišćenja podmorja Malostonskog zaljeva u sklopu projekta Eko Malostonski zaljev

Akcija čišćenja Vučine

Održana ekološka akcija čišćenja podmorja i obale značajnog krajobraza uvale Vučine

Akcija čišćenja plaže Pržina

Održana akcija čišćenja podmorja uvale Marčuleti i pješčane plaže Pržina povodom Dana planete Zemlje

Sastanak s Udrugom specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula

Dubrovačko-neretvanska županija daje podršku projektima Udruge specijalne policije Ajkula planiranima na krajnjem jugu

Logo Javna ustanova

Usluga održavanja i čišćenja postojećih protupožarnih komunikacija za potrebe prolaza i kretanja