Objave

Tehnički sastanak svih partnera projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Održan drugi tehnički sastanak partnera projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Održan sastanak svih partnera projekta LIFE CONTRA Ailanthus u Dubrovniku

Održan deseti partnerski sastanak projekta LIFE CONTRA Ailanthus

Nabava radnih alata u sklopu projekta “Life contra Ailanthus”