Objave

Županijska skupština

Županijska skupština jednoglasno prihvatila Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine