Objave

Škole u prirodi Predolac-Šibenica

Poziv na Školu u prirodi – Značajni krajobraz Predolac-Šibenica

Obilježavanje Dana vlažnijh staništa

Vlažna staništa i bioraznolikost – obilježen Svjetski dan vlažnih (močvarnih) staništa

Zimsko prebrojavanje ptica 2020. godine

Zimsko prebrojavanje ptica vodarica, zimovalica – International Waterbird Census (IWC)