Objave

barska kornjača (Emys orbicularis)

Barska kornjača (Emys orbicularis) – „slijepi putnik“ u starom dubrovačkom Portu

Konferencija Focus

Sudjelovanje na prvoj međunarodnoj konferenciji o komunikacijama i inovacijama u javnoj upravi i javnim tvrtkama

Jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum)

Praćenje stanja (monitoring) orhideje jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum) u Dubrovačkom primorju

Veliki vranac (Phalacrocorax carbo) u Rijeci dubrovačkoj

Zimsko prebrojavanje ptica vodarica, zimovalica – International Waterbird Census (IWC)