Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Javnom ustanovom Regionalnom razvojnom agencijom DUNEA i Hrvatskim vodama sudjelovala je u edukativnim radionicama 16. ožujka 2023. godine u Osnovnoj školi Opuzen i Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi u Opuzenu.

Radionice su se održale povodom Svjetskog dana voda koji se obilježava svake godine 22. ožujka, od kada je na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Brazilu 1992. godine predloženo njegovo utemeljenje. Na taj  dan usmjerava se pozornost svjetske javnosti na neku od aktualnih tema vezanih za vode.

Svjetski dan voda 2023. godine obilježava se pod motom: Ubrzaj promjene – budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu! s ciljem usmjeravanja pozornosti javnosti na činjenicu da svatko od nas i najmanjim doprinosom, može doprinijeti zaštiti i racionalnijem korištenju voda, a što je  potrebno učiniti bez odgađanja, između ostalog zbog sve prisutnijih posljedica klimatskih promjena.

Na radionicama predstavnici projektnog tima projekta SeCure učenicima su opisali povijesni razvoj doline rijeke Neretve čime su pobliže objasnili melioraciju, intenzivnu poljoprivredu,  hidroenergetski sustav i vodne građevine na Neretvi (brane i ustave) koji su potpuno promijenili njen prirodni izgled. Kroz razgovor s učenicima na jednostavan i prilagođen način predstavljene su aktivnosti projekta SeCure te problem zaslanjenja s kojim se poljoprivrednici doline rijeke Neretve suočavaju kao i negativan utjecaj zaslanjenja na bioraznolikost.

Cilj ovakvih edukativnih radionica je poticanje na društveno odgovorno ponašanje u području očuvanja voda te ukazivanje na utjecaj negativnih posljedica klimatskih promjena na prirodu i gospodarstvo.

Ovo je jedna u nizu edukativnih aktivnosti koje će se provesti kroz projekt SeCure kako bi se podigla svijest o štetnom utjecaju zaslanjenja doline rijeke Neretve, posebno u vezi s učincima na produktivnost poljoprivrednog zemljišta i biološku raznolikost.

Projekt SeCure kapitalizira rezultate tri projekta (MoST, Asteris i Change We Care) sufinancirana kroz program Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014. – 2020., te će se na temelju istih provesti duža razdoblja testiranja, praćenje učinkovitosti smanjenja koncentracije soli, razviti mjere povećanja produktivnosti poljoprivrednog zemljišta, poboljšanja stanja ekosustava i zaštite slatkovodnih resursa.

Kroz projekt će se razviti komunikacija na visokoj razini kako bi se osvijestila šira javnost, stručnjaci, donositelji odluka i druge ciljne skupine u programskom području o upravljanju, protumjerama i strategijama prilagodbe kako bi se proces zaslanjenja obalnog okoliša držao pod kontrolom s obzirom na očekivane klimatske promjene.

Javna ustanova jedna je od 7 partnera u projektu, koji u području Dubrovačko-neretvanske županije obuhvaća pilot područje doline rijeke Neretve. U sklopu projekta Javna ustanova će provesti istraživanje utjecaja zaslanjenja na bioraznolikost delte Neretve.

Glavni partner projekta je Sveučilište u Padovi, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su: Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA,  Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, te Hrvatske vode,  Nacionalni savjet za istraživanje – CNR i Regija Veneto.

Ukupna vrijednost projekta je 600.000,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 80.000,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska i traje do 30. lipnja 2023. godine.