Na današnji dan obilježava se 30. po redu Svjetski dan voda, i ovaj put nosi poruku Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu. Ovogodišnji Svjetski dan voda govori o nužnosti ubrzanja promjena koje su neophodne kako bi se riješila kriza povezana s opskrbom vode i kanalizacijom.

Svjetski dan voda međunarodni je dan koji se obilježava 22. ožujka, a njegovim obilježavanjem slavi se voda i podiže svijest o više od dvije milijarde ljudi koji trenutno žive bez pristupa sigurnoj vodi. Ujedinjeni narodi, kao i svake godine, naglašavaju važnost vode, kao i važnost upravljanja i održavanja vodenih ekosustava kroz svoju kampanju i potiču na aktivnosti koje osiguravaju postizanje ciljeva UN-ove Agende 2030 održivog razvoja: Voda i odvodnja za sve do 2030. godine.

Nakon konferencije UN-a u Rio de Janeiru 1993. godine odlučeno je da će se svake godine na ovaj datum diljem svijeta obilježavati Dan voda i podsjećati na važnost vode te podizati svijest o zajednicama koje nemaju pristup sigurnoj vodi. Svake godine druga tema je u fokusu, a kampanja redovito ukazuje na načine na koje svaka osoba pojedinačno može pomoći u smanjenju nestašice vode, suša, onečišćenja, poplava, kao i u borbi protiv klimatskih promjena.

Republika Hrvatska s prosječnih 29.200 m3 vode po stanovniku prema podacima Eurostat-a, i tako zauzima prvo mjesto među državama članicama EU. Podzemne vode su za nas od osobite važnosti jer se iz njihovih zaliha zahvati preko 90 posto vode za ljudsku potrošnju.

Na internet stranici Ujedinjenih naroda možete sudjelovati i napraviti i/ili označiti popis osobnih obveza kojima bi utjecali na rješavanje krize povezane s vodom i kanalizacijom. Označavanjem vlastitih obveza one će biti dodane UN-ovoj Akcijskoj agendi za vodu (engl. Water Action Agenda) koja će biti pokrenuta na UN-ovoj Konferenciji o vodi 2023. i održana u periodu od 22. do 24. ožujka 2023. godine u New Yorku. Više informacija na https://sdgs.un.org/conferences/water2023.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije upravlja s ukupno 10 zaštićenih područja, koja uključuju vrijedne slatkovodne ekosustave. Spomenuta područja zaštićena su u kategorijama posebnih rezervata (herpetološki Lokve u Majkovima, ornitološko-ihtiološki Ušće Neretve, ornitološki Pod Gredom, Orepak, Prud, Kuti, Modro oko i jezero Desne), značajnog krajobraza (Konavoski dvori i Rijeka dubrovačka), spomenika prirode (geomorfološki Šipun, anhijalino jezero) kao i područjima značajnim za očuvanje vrsta i staništa, ekološkom mrežom Natura 2000 koja obuhvaća staništa lokvi, rijeka, špilja, jama i slatkovodnih izvora. Područje Dubrovačko-neretvanske županije je bogato slatkovodnim ekosustavima, što je rezultat kvalitetne vode i velikih količina slatke vode koje pridolaze na ovom području. Upravo slatkovodni ekosustavi i vlažna staništa, iznimno važni u osiguravanju pitke i kvalitetne vode, danas u su svijetu jedan od najugroženijih ekosustava izložena brojnim pritiscima, koji su uzrokovali ekološke promjene (primjerice zagađenje vode i eutrofikacija, gubitak bioraznolikosti, uništavanje krajolika i erozija obale).

Javna ustanova kroz različite projekte i provođenje edukacija doprinosi očuvanju vodenih ekosustava Dubrovačko-neretvanske županije, no na svakom je pojedincu da svojim ponašanjem i djelovanjem slijedi isti pozitivan primjer za svaki sličan ekosustav u svojoj blizini.