FZOEU sufinancira projekt „Zaštita riječne kornjače Mauremys rivulata

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) sufinancirat će projekt „Zaštita riječne kornjače Mauremys rivulata“ u iznosu od 80% procijenjenih i opravdanih troškova, temeljem Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta „Zaštita riječne kornjače Mauremys rivulata“, davanjem sredstava pomoći.

Ukupni troškovi projekta iznose 69.537,00 kuna, dok će FZOEU-a sufinancirati 55.629,00 kuna, odnosno 80%.

Jedan od glavnih ciljeva spomenutog projekta, kojeg Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije provodi u suradnji s Hrvatskim herpetološkim društvom (HYLA-om) od 2012.god. je populacijsko istraživanje riječne kornjače koja je u Hrvatskoj prisutna samo na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Istraživanje obuhvaća:

  • Određivanje brojnosti populacije i povezanost među lokvama;
  • Mjerenje fizikalnih parametara okoliša;
  • Istraživanje reproduktivnih značajki;
  • Reviziju monitoring programa za riječnu kornjaču.

Zbog nedostatka znanja o fiziološkim značajkama ove vrste, projektom se planira provođenje detaljnih istraživanja u svrhu dobivanja potrebnih informacija o populaciji riječne kornjače kako bi se ista zaštitila i očuvala.

Riječna kornjača zaštićena je temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (NN 114/13), te je uvrštena u Crvenom popisu ugroženih biljaka i životinja Republike Hrvatske.