Studijsko putovanje maturanata iz Danske – posjeta i edukacija o zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

U organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije u Dubrovniku je, na svom studijskom putovanju od 05. do 12. listopada 2013., boravilo 17 učenika iz Gimnazije Fredericia iz Danske s ciljem posjete i edukacije o zakonom zaštićenim područjima Županije. Uspostavljanjem suradnje sa spomenutom obrazovnom institucijom iz Danske, odnosno profesoricom biologije i kemije Sofiom Balen Frandsen, pod čijom pratnjom se studijsko putovanje odvijalo, danskim maturantima predstavljen je djelić prirodnog bogatstva najjužnije hrvatske županije.

Glavni cilj putovanja bilo je istraživanje novih i drugačijih područja, različitih ekosustava s posebnim naglaskom na mediteranski šumski ekosustav, kojeg učenici nemaju prilike vidjeti u Danskoj. Velika biološka raznolikost Dubrovačko-neretvanske županije, s mnogo različitih ekosustava, te bogata povijesna i kulturna ponuda, bili su glavni razlog i motiv posjeta učenika iz Danske.

U okviru svojeg studijskog putovanja učenici su posjetili zakonom zaštićene dijelove prirode u Dubrovačko-neretvanskoj županiji: posebni rezervat u moru „Malostonski zaljev i Malo more“, značajni krajobraz „Konavoski dvori“, park-šumu „Velika i Mala Petka“ te spomenike parkovne arhitekture – pojedinačna stabla „Platane (Platanus orientalis L.) u Trstenom“.

Na Sveučilištu u Dubrovniku mladi Danci su se, uz demonstraciju disekcije lignje i lubina, upoznali s ustrojem dubrovačkog Sveučilišta i važnošću ove visokoškolske ustanove u razvoju južnog dijela Hrvatske.

Tijekom terenskog rada na rijeci Ljutoj u Konavlima učenici su upoznati s projektom „Konavoski dvori i rijeka Ljuta“ kojega Javna ustanova provodi u suradnji s Odjelom za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku i stručnjacima s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta iz Zagreba, a čija je glavna svrha istraživanje i upravljanje značajnim krajobrazom “Konavoski dvori”, s osobitim naglaskom na vodotok rijeke Ljute. Pod stručnim vodstvom dr. sc. Marijane Pećarević i dr. sc. Josipa Mikuša, učenicima je prikazana metoda kemijske analize uzoraka vode te uzorkovanje bentosa i obraštaja na jednoj postaji srednjeg toka rijeke Ljute. Osim demonstriranja metoda provođenja projekta, učenici su također imali prilike obići i zakonom zaštićeno područje Konavoskih dvora i rijeke Ljute, odnosno Natura 2000 područje europske ekološke mreže.

Učenici su posjetili i zakonom zaštićenu park-šumu „Velika i Mala Petka“. Tijekom stručnog obilaska park-šume pod vodstvom Marijane Miljas, mag. ing. silv. učenike se upoznalo s mediteranskim šumskim ekosustavom na primjeru park-šume, a poseban naglasak bio je na šumskim požarima, degradacijskim stadijima te sukcesiji vegetacije. U praktičnom dijelu nastave obavila se determinacija vrsta, prikazane su metode mjerenja nadzemne biomase stabla i postupak otvaranja profila tla te načini uzorkovanja tla.

U suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku – Odjelom akvakulture i pod stručnim vodstvom dr. sc. Josipa Mikuša, učenici su posjetili i zakonom zaštićeni posebni rezervat u moru – Malostonski zaljev i Malo more te se upoznali s radom MARIBIC-a (Tehnološki i poslovno – inovacijski centar za marikulturu Sveučilišta u Dubrovniku) s posebnim osvrtom na zakonom zaštićeni rezervat.

Tijekom posjeta spomeniku parkovne arhitekture „Platane (Platanus orientalis L.) u Trstenom“ učenici su imali prilike čuti nešto više o povijesti dolaska platana u Trsteno kao i samim metodama istraživanja ova dva gorostasa.