7. Stručni skup Hrvatske vatrogasne zajednice

U organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ) u Dubrovniku je od 27. do 28. listopada održan sedmi po redu Stručni skup, koji je okupio  200 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca iz cijele Hrvatske.

Vatrogasci na moru, požari raslinja izazvani udarom munje, meteorološke značajke tijekom požara na Pelješcu 2015.god., spašavanje pri prometnim nezgodama autobusa, eksplozimetri i primjena u vatrogastvu, samo su neke od tema i prezentacija koje su predstavljene uzvanicima u Hotelu Adria u Dubrovniku.

Djelatnica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Marijana Miljas Đuračić, sudjelovala je sa stručnim predavanjem POŽAR NIJE ŠALA, u okviru kojeg je i prikazan kratkometražni animirani film Požar nije šala, izrađen u suradnji Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatskog agrometeorološkog društva.

Prezentacija animiranog filma, edukativnog karaktera, samo je jedna od preventivnih mjera zaštite od požara koje Javna ustanova kontinuirano provodi s ciljem zaštite i očuvanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, s posebnim naglaskom na zaštiti i očuvanju područja razvrstanih u IIb kategoriju ugroženosti od požara. Poticaj za nastanak filma bili su požari koji su tijekom ljeta 2015. godine zahvatili Korčulu i poluotok Pelješcac, a posebice onaj požar u Trsteniku.

Kad se zbrajaju štete od šumskih požara, u medijima se uglavnom navode trenutne materijalne štete koje se odnose na gašenje požara i sanaciju požarišta, štete po prirodu i bioraznolikost su gotovo uvijek izostavljene. Međutim štete su daleko veće, a posljedice dalekosežne, obzirom na alarmantan podatak da je vrijeme potrebno za obnovu jedne izgorjele šume i živog svijeta jednako jednom ljudskom životnom vijeku.

Budući da Dubrovačko-neretvanska županija spada u najugroženija područja od šumskih požara, potrebno je ulagati velike sredstva i znatne napore u provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, u smislu edukacije, kako bi se spriječio nastanak katastrofalnih požara i smanjili veliki troškovi gašenja, sanacije i obnove požarišta.