JU i FZOEU potpisali ugovor
JAVNA USTANOVA I FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST POTPISALI UGOVOR O FINANCIRANJU PROJEKTA: „SPELEOLOŠKI I BIOSPELEOLOŠKI KATASTAR DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE“

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) potpisali su 05. srpnja 2011. u Zagrebu ugovor o financiranju projekta „Speleološki i biospeleološki katastar Dubrovačko-neretvanske županije“ u vrijednosti od 28.000,00 kuna u sklopu Natječaja za financiranje programa i projekata u području zaštite okoliša – projekti zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 70.000,00 kuna za provedbu u 2011.god., dok je FZOEU odobrio 28.000,00 kuna, odnosno sredstva u iznosu od 40% opravdanih troškova.
Cilj projekta je izrada speleološkog i biospeleološkog katastra Županije s popisom speleoloških objekata, njihovim točnim položajima, nacrtima te hidrološkim, arheološkim i paleontološkim karakteristikama u svrhu evidentiranja i očuvanja istih. Navedeni katastar poslužit će kao podloga za istraživanje, valorizaciju, promociju i zaštitu špilja i špiljske faune.

Ovaj projekt nastavak je projekta započetog 2010. godine kojim je obuhvaćeno istraživanje speleoloških objekata kao zaštićenih prirodnih vrijednosti ili dijela ekološke mreže i podzemne faune.