Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije bila je domaćin ovogodišnjeg Skupa ravnatelja javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže koji se održao u Metkoviću od 3. do 5. listopada 2018. godine. Uz ravnatelje, skupu su prisustvovali i gosti iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Grada Metkovića te Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Ispred Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sve prisutne pozdravila je v.d. ravnateljica Marijana Miljas Đuračić te upoznala s prirodnim vrijednostima Dubrovačko-neretvanske županije istaknivši:

„Dubrovačko-neretvanska županija predstavlja područje iznimne prirodne vrijednosti, prepoznato na nacionalnoj, međunarodnoj i svjetskoj razini. Dubrovačko-neretvanska županija je druga županija po broju zaštićenih područja. Javna ustanova upravlja s 32 zaštićena područja i jednim zaštićenim mineralom, po čemu smo jedinstveni te s 90 područja ekološke mreže Natura 2000. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji nalazi se i jedno Ramsar područje Donji tok Neretve, značajno za očuvanje vlažnih staništa.

U tijeku su izrade stručnih podloga za proglašenja novih zaštićenih područja te proširenja obuhvata zaštite dva zaštićena područja. U području doline Neretve predviđeno je da se područje jezera Kuti proglasi zaštićenim u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata, za posebni ihtiološko-ornitološki rezervat Jugoistočni dio delte Neretve planirano je proširenje na područje lagune Parila, dok je za značajni krajobraz Modro oko i jezero Desne planirano proširinje zaštite i prekategoriziracija u posebni ornitološki rezervat.

U tijeku je i izrada stručne podloge za proglašenje zaštićenim lokvi u Gornjim Majkovima u kategoriji posebnog herpetološkog rezervata, koji će biti prvi posebni herpetološki rezervat u Republici Hrvatskoj.
Turizam, požari raslinja (šumski požari, požari tršćaka) i poljoprivreda predstavljaju najveće pritiske na zaštićene dijelove prirode i područja ekološke mreže Dubrovačko-neretvenske županije te pripadajuću bioraznolikost, georaznolikost i krajobraznu raznolikost.

Skup je svečano otvorio Igor Kreitmeyer, pomoćnik ministra za zaštitu prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike istaknivši: „Poljoprivreda i turizam možda su čak dva najveća pritiska za samu prirodu i okoliš. Mi imamo posjete od 17 milijuna turista koji dođu u relativno kratkom vremenu na uzak pojas uz more. To je jedan veliki pritisak na prirodu i okoliš. To su oni izazovi na koje mi moramo odgovoriti, kako pretvoriti turizam u održivi turizam koji se može raširiti na dužu sezonu i koji je baziran na prepoznatljivosti naše zemlje, u prvom redu na njene ljepote koja izvire iz prirode, mora, nacionalnih parkova i zaštićenih područja, ljepote šumi. To je ono što moramo valorizirati kada gledamo prihode od turizma. Trebamo kroz zaštitu vratiti nešto prirodi koja nam toliko omogućava“.

Prvog dana Skupa održan je Okrugli stol s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Hrvatske agencije za okoliš i prirodu na kojem se raspravljalo o budućnosti sektora zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, financiranju upravljanja područjima ekološke mreže 2000 kojima upravljaju županijske javne ustanove, pravilniku o postupku davanja koncesijskog odobrenja u zaštićenom području, projektu Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 te Nacrtu osnovnog unutarnjeg ustrojstva županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićeni dijelovima prirode s osnovnim opisom poslova pojedinih službi i prijedlogom sistematizacije radnih mjesta.

Cilj Skupa bio je razmjena iskustava u upravljanju zaštićenim područjima i područja ekološke mreže, kao i izazovima s kojima se ravnatelji susreću u svakodnevnom poslovanju.

U sklopu terenskog obilaska dijela zaštićenih područja i područja ekološke mreže Dubrovačko-neretvanske županije (posebni rezervat u moru Malostonski zaljev, solana Ston, posebni rezervat ornitološko-ihtiološki Jugoistočni dio delte rijeke Neretve, Ušće rijeke Neretve, jezero Kuti, Jama u Predolcu, spomenik parkovne arhitekture – Platane (Platanus orientalis L.) u Trstenom, značajni krajobraz Rijeka dubrovačka, spomenik parkovne arhitekture – Platana (Platanus orientalis L.) na Brsaljama), sudionici skupa imali su prilike upoznati se s prirodnim vrijednostima navedenih područja, kao i izazovima u upravljanju, zaštiti i očuvanju istih.

Sudionici Skupa posjetili su zidine i kulu Kaštio u Stonu, Prirodoslovni muzej u Metkoviću, gradske zidine i brdo Srđ.

Ovaj Skup je prigoda da ravnatelji županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode vide naše izazove u upravljanju, zaštiti i očuvanju zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000, te dobru suradnju s dionicima u prostoru.