PREKOGRANIČNI PROGRAM INTERREG ITALIJA – HRVATSKA

PRIORITETNA OS 2 – Sigurnost i otpornost

Specifični cilj 2.1 – Poboljšati praćenje i planiranje prilagodbe klimatskim promjenama, planiranje mjera za rješavanje specifičnih učinaka u zajedničkom području

Prodor slane vode i klimatske promjene: praćenje, protumjere i informirano upravljanje

Saltwater intrusion and climate change: monitoring, countermeasures and informed governance – SeCure

Trajanje projekta: 01/05/2022 – 30/06/2023

više

Završna konferencija SECURE
SeCure partnerski sastanak u Splitu
Partnerski sastanak SeCure
SeCure znanstveni skup