PREKOGRANIČNI PROGRAM INTERREG ITALIJA – HRVATSKA

PRIORITETNA OS 2 – Sigurnost i otpornost

Specifični cilj 2.1 – Poboljšati praćenje i planiranje prilagodbe klimatskim promjenama, planiranje mjera za rješavanje specifičnih učinaka u zajedničkom području

Prodor slane vode i klimatske promjene: praćenje, protumjere i informirano upravljanje

Saltwater intrusion and climate change: monitoring, countermeasures and informed governance – SeCure

Trajanje projekta: 01/05/2022 – 30/06/2023

OPIS PROJEKTA:

Projekt SeCure kapitalizira rezultate tri Interreg V-A Italija-Hrvatska projekta – MoST, Asteris i Change We Care na temelju kojih će se provesti duža razdoblja testiranja, praćenje učinkovitosti smanjenja koncentracije soli, razviti mjere povećanja produktivnosti poljoprivrednog zemljišta, poboljšanja stanja ekosustava i zaštite slatkovodnih resursa.

Praćenje raspodjele soli te istraživanja njihovog utjecaja na poljoprivredu i biološku raznolikost provodit će se u obalnim područjima Venecije, Ravene i Delte Neretve.

Kroz projekt će se razviti komunikacija na visokoj razini kako bi se osvijestila šira javnost, stručnjaci, donositelji odluka i druge ciljne skupine u programskom području o upravljanju, protumjerama i strategijama prilagodbe kako bi se proces zaslanjenja obalnog okoliša držao pod kontrolom s obzirom na očekivane klimatske promjene.

CILJEVI:

  • Očuvanje obalnih područja od zaslanjenja koje utječe na poljoprivredu i biološku raznolikost
  • Jačanje suradnje između znanstvenih institucija i upravljačkih ustanova s ciljem izrade smjernica za upravljanje vodnim resursima i prilagodbu na zaslanjenje u obalnim područjima te procjene opasnosti, osjetljivosti i ranjivosti obalnih područja na prodor slane vode
  • Produženo trajanje predloženih rješenja te podizanje svijesti kod mladih, lokalnih dionika i znanstvene zajednice o negativnom utjecaju slane vode na okoliš

 

VRIJEDNOST:

€ 600.000,00 – ukupna vrijednost

€ 510.000,00 – INTERREG program

€ 80.000,00 – vrijednost aktivnosti Javne ustanove Priroda dubrovačko-neretvanska

Javna ustanova jedna je od 7 partnera u projektu, koji obuhvaća ciljano područje delte rijeke Neretve, gdje je u sklopu svog redovnog poslovanja, dužna održavati stabilno stanje područja, Natura 2000 staništa i vrsta.

 

PARTNERI:

  • Sveučilište u Padovi
  • Nacionalni savjet za istraživanje, CNR
  • Regija Veneto
  • Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
  • Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (Priroda dubrovačko-neretvanska)
  • Hrvatske vode