U sklopu izrade dokumenta o očuvanju močvarnih staništa River Contract područja Delte rijeke Neretve, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u Općini Zažablje održala je sastanak s dionicima 10. lipnja 2020. godine.

Radionici su između ostalih prisustvovali predstavnici jedinica lokalne samouprave, Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, lokalnih udruga, Poljoprivredno-savjetodavne službe, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD-ova), Turističke zajednice i MUP-a. Pored navedenih instutucija, radionici su također prisustvovali predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE).
Tema sastanka, pored dokumenta o očuvanju močvarnih staništa, bili su rezultati i aktivnosti prethodnih radionica održanih u Metkoviću u sklopu izrade Plana upravljanja Deltom rijeke Neretve, gdje su definirane vrijednosti i prijetnje navedenog područja i Opuzenu gdje su definirane dodatne aktivnosti za uspješno upravljanje navedenog područja kao i s fazama procesa izrade prijedloga Plana upravljanja, koje su do ovog trenutka provedene.

Tijekom sastanka, sudionici su imali priliku, uvažavajući dosadašnje iskustvo i poznavanje spomenutog područja, sudjelovati u raspravi o očuvanju zaštićenih područja delte Neretve (posebni rezervati ornitološki Pod Gredom, Orepak i Prud, posebni rezervat ihtiološko-ornitološki Delta Neretve – jugoistočni dio i dva značajna krajobraza Modro oko i jezero Desne te Predolac-Šibenica).

River Contract, dokument o očuvanju zaštićenih područja i područja ekološke mreže Delte Neretve je dokument kojim se, na dobrovoljnoj bazi, utvrđuju aktivnosti kojima javni, odnosno privatni sektor može doprinijeti kroz razdoblje od 10 godina. Potpisom dokumenta, dionici se obvezuju poštovati određene mjere i aktivnosti propisane istim.

Cilj je odrediti zajedničku viziju, ciljeve upravljanja i očuvanja zaštićenog područja, područja ekološke mreže i konkretne aktivnosti koje trebaju biti provedene u Delti Neretve sljedećih deset godina.

Rezultati prikupljeni tijekom sastanka, koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument očuvanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Delte Neretve.

Pored Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, partneri s hrvatske strane su Javne ustanove Natura Jadera i Natura Histrica, dok su s talijanske strane, pored vodećeg partnera IUAV, Comune di San Benedetto Del Tronto, Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana Riviere Basse Furlane, Patto Territoriale Ofantino i University of Camerino.

Projekt se sufinancira iz programa INTERREG ITALIJA – HRVATSKA ukupne vrijednosti 1.836.947,50 eura, dok ukupne aktivnosti Javne ustanove iznose 202.025,00 eura. Trajanje projekta je od 01. prosinca 2018. do 30. kolovoza 2021. godine.