Požari tršćaka u području delte rijeke Neretve

Nekontrolirani požari tršćaka i ove su zime zahvatili područje delte Neretve i izazvali velike materijalne štete. Delta rijeke Neretve predstavlja najveće i najvrijednije ostatke rijetkih reliktnih sredozemnih močvara u Hrvatskoj sa očuvanim obalnim lagunama i jedna je od malobrojnih preostalih u Europi.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije organizirala je žurni sastanak na temu Požari tršćaka u području delte rijeke Neretve, budući da požari tršćaka direktno utječu na smanjenje ukupne bioraznolikosti ovog područja od međunarodne važnosti za vrste i staništa, uzrokuju materijalne štete lokalnom stanovništvu, te iziskuju velike napore gasiteljima.

Sastanak, kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Grada Metkovića, Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, Javne vatrogasne postrojbe Metković i Policijske postaje Metković, održan je 11. siječnja 2017. godine u Hotelu Narona u Metkoviću.

Sudionici su se složili o ozbiljnosti požara tršćaka, te razmotrili primjere drugih močvarnih područja na kojima je isti problem uspješno riješen.

Zaključno, na sastanku su dogovorene smjernice koje će svi sudionici, u skladu sa svojim ingerencijama, aktivno provoditi, u cilju očuvanja staništa i vrsta te smanjenja broja požara u području delte rijeke Neretve.