Lovac i plijen u park šumi Velika i Mala Petka – šara (balkanska) poljarica (Hierophis gemonensis) i blavor (Pseudopus apodus)

Prilikom redovnog nadzora park-šume Velika i Mala Petka ove jeseni, čuvar prirode Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, naišao je na zanimljiv prizor. Imao je priliku fotografirati zmiju šaru poljaricu u procesu ubijanja mladog blavora.

Riječ je o jednoj od petnaest vrsta zmija koje žive u Hrvatskoj, a većinu njih nalazimo u području Dubrovačko-neretvanske županije. Šara poljarica živi na pojasu od priobalja Slovenije (ili sjeveroistočne Italije) do južne Grčke i ne predstavlja nikakvu opasnost za zdravlje i život ljudi. Međutim, uslijed neinformiranosti, njena pojava u naseljenim područjima zna izazvati paniku. Jedina zmija u našoj županiji čiji ugriz može biti stvarna ugroza za zdravlje i život čovjeka je poskok (Vipera ammodytes). Ipak, važno je naglasiti da odgovarajuća priprema za boravak u prirodi kao i pravilna reakcija mogu pomoći u izbjegavanju neželjenih ishoda tog susreta.

Na području Dubrovačko-neretvanske županije blavor je česta vrsta guštera i nerijetko ga se može naći u većim vrtovima i parkovima urbanih područja.
Sve nabrojane vrste gmazova su sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/2013) strogo zaštićene, a prema istom zakonu strogo zaštićene životinje je zabranjeno namjerno hvatati ili ubijati, uznemiravati, uništavati ili uzimati jaja, uništavati, oštećivati ili uklanjati njihove razvojne oblike, gnijezda ili legla, kao i područje razmnožavanja ili odmaranja.