SANIRANE PLATANE U TRSTENOM

Krajem siječnja 2017. godine uklonjena je zaštitna ograda oko platoa platane na trgu čime je trg nakon deset godina ponovo otvoren za mještanje, turiste i sve posjetitelje Trstenog. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije obavila je radove orezivanja i sanacije stabala platana u svrhu očuvanja i zaštite platana čime su stvoreni uvjeti za siguran i nesmetan prolaz te boravak mještana i posjetitelja u neposrednoj blizini platana u Trstenom.

Tijekom lipnja i srpnja 2016. godine Javna ustanova u suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, tvrtkom Drezga d.o.o. te  prof. dr.sc. Jaroslavom Kolarikom sa Šumarskog fakulteta Mendelovog Sveučilišta u Brnu (Češka Republika), obavila je radove orezivanje i sidrenja dvaju orijaških stabala platana (Platanus orientalis L.) u Trstenom.

Platane u Trstenom zaštićene su sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine 80/2013) u kategoriji spomenika parkovne arhitekture  kao pojedinačno stablo Platana 1 (Platanus orientalis L.) na trgu u Trstenom i Platana 2 (Platanus orientalis L.) u vrtu u Trstenom. Tijekom orezivanja i sanacije platana u Trstenom obavljeni su radovi orezivanja i prikraćivanja krošnje prema preporukama i standardima Europskog vijeća za arborikulturu (European Arboricultural Council-EAC), uklanjanja i zamjene zastarjelih sistema za osiguranje krošnje, izrada plana sidrenja krošnje stabla te sidrenje stabala ugradnjom dinamičkog sustava za osiguranje krošanja kod oba stabla platane u Trstenom.

Prije samog orezivanja trulih i statički nestabilnih grana obavljeno je dodatno ispitivanje zdravstvenog stanja i statike najkritičnijih grana i grana većih dimenzija pomoću rezistografa. Radovi orezivanja i sanacije platana u Trstenom obavljeni su sukladno Elaboratu zdravstvenog stanja platana s preporukama mjera njege za dodatno poboljšanje vitalnosti stabala, kojeg je izradio Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na temelju istraživanja vitaliteta i statike platana korištenjem vizualno kontrolne metode (Visual Tehnical Assesment – VTA) i rezistografa IML RESI F500 provedenih tijekom 2013. godine.

Stabla potječu iz XV. stoljeća iz vremena podizanja Parka oko starog ljetnikovca Dubrovačke vlastelinske obitelji Gučetić. Starost ovih jedinstvenih primjeraka procjenjuje se na više od 500 godina. Osim njihove starosti platane krase impozantne dimenzije. Ova dva monumentalna stabla predstavljaju znanstvenu i kulturnu poveznicu između prošlosti i sadašnjosti te čine prepoznatljiv simbol Trstenoga, ali i nacionalnog prirodnog nasljeđa. Jasan su akcent u krajobrazu te se opisuju kao velika, povijesna, značajna stabla osobite vrijednosti. Danas slove kao najstarija i najljepša stabla naše domovine te spadaju među najstarije i najveće primjerke platana u Europi.

U tijeku je izrada idejnog rješenja revitalizacije trga pod platanama u Trstenom temeljem kojeg će se postaviti klupe izrađene od drva platana nastalog orezivanjem platana tijekom 2016. godine, postaviti koševi za smeće kao i informativna ploča o platanama. Tijekom jeseni ove godine planira se obaviti poboljšanje stanišnih uvjeta platana sukadno preporukama Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sanacija je realizirana uz financijsku potporu Grada Dubrovnika.