Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije započela je postupak orezivanja i sanacije stabala orijentalne platane (Platanus orientalis L.) u Trstenom u suradnji s Fakultetom šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, tvrtkama Drezga d.o.o i Urbani šumari d.o.o., koncem lipnja 2021. godine.

Riječ je o stablima koja su zaštićena kao spomenici parkovne arhitekture – pojedinačna stabla sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/19, 15/18, 14/19 i 127/19) te predstavljaju izniman dio prirodne, kulturne i povijesne baštine šireg dubrovačkog područja i posebice Trstenog. Provedeno je redovito održavanje i sanitarno orezivanje stabla platane na trgu u blizini magistralne ceste, te sveobuhvatna sanacija i orezivanje stabla platane u privatnom vrtu.

Budući se tijekom 2020. godine na stablu orijentalne platane, smještene u privatnom vrtu u Trstenom, dogodio niz događaja koji su imali negativan utjecaj na stanje stabla, nametnula se potreba za sveobuhvatnom sanacijom stabla, posebice uzevši u obzir veliku starost i njegovo značenje kao zaštićenog spomenika parkovne arhitekture. Tijekom veljače 2020. godine, predmetno stablo zahvatio je požar prilikom kojega je došlo do zapaljenja dijela debla i dijela krošnje. Tom prilikom došlo je do oštećenja nekoliko sidrenih užadi koje su činile dio sustava za osiguranje krošnje u blizini debla. Nakon što je provedena izmjena dijela sustava za osiguranje krošnje, početkom prosinca 2020. godine došlo je do snažnog nevremena koje je pogodilo šire dubrovačko područje a prilikom kojega je došlo do loma jedne od većih grana na stablu platane u privatnom vrtu. Nakon toga, uklonjen je dio krošnje u blizini mjesta loma, kao i veći dio sidrenih užadi koje su bile postavljene radi statike stabla.

Slijedom navedenih događaja obavljen je vizualni pregled stabla platane u vrtu te se korištenjem arborikulturnih instrumenata – rezistografa i zvučnog tomografa došlo do saznanja o stanju stabla. Temeljem provedenih pregleda i instrumentalnih provjera izrađen je Elaborat sanacije orijentalne platane (Platanus orientalis L.) u Trstenom (platana u vrtu) kojim su propisane glavne preporuke za sanaciju stabla.

Sanacija stabla platane u privatnom vrtu uključuje djelomično (redukcijsko) orezivanje krošnje te postavljanje novog sustava sidrenja (osiguranja) krošnje. Redukcijskim orezivanjem krošnje smanjeno je vanjsko opterećenje, koje može biti uzrokovano biotskim ili abiotskim čimbenicima, na preostale dijelove krošnje. Obzirom da je navedenom redukcijom krošnje smanjena veličina pojedinih grana potrebno je obaviti stabilizaciju krošnje međusobnim povezivanjem pojedinih grana sidrenim užadima, a sve radi smanjenja opasnosti od mogućeg novog loma grana. Provedenim radovima sanacije i orezivanja, stablu platane u privatnom vrtu u Trstenom smanjene su dimenzije krošnje a samim time smanjena je i ukupna visina stabla. Planirani završetak predmetnih radova je koncem srpnja 2021. godine.

Provođenjem radova sanacijskog orezivanja stabala i sidrenja grana u krošnjama, nastoji se poboljšati zdravstveno stanje stabala platana radi dugoročnog očuvanja i zaštita ovih vrijednih spomenika parkovne arhitekture. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s Gradom Dubrovnikom, već godinama ulaže znatne napore i sredstva kako bi se osigurala dugoročna zaštita i opstojnost zaštićenih stabala platana u Trstenom, vrijednog prirodnog, kulturnog i povijesnog nasljeđa ovoga kraja.