Nastavak provođenja aktivnosti projekta CREW (Coordinated Wetland management in Italy-Croatia cross border region), financiranog iz prekograničnog programa INTERREG Italija – Hrvatska, održao se 13. i 14. studenoga 2019. godine organizacijom partnerskog sastanka u San Benedett-u del Tronto.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije jedna je od 8 partnera projekta, koji obuhvaća ciljano pilot područje delte rijeke Neretve, gdje je u sklopu svog redovnog poslovanja održavava očuvano stanje područja, Natura 2000 staništa i vrsta.

Partnerske institucije iz Hrvatske i Italije iskoristile su zajedničko okupljanje kako bi raspravljali o financijskom izvještaju projekta, dosadašnjim utrošenim sredstvima i prvom izvješću o tijeku projekta koje je dostavljeno nadležnim kontrolnim institucijama na razmatranje. Osim toga, svaki se partner se tijekom svog izlaganja, osvrnuo na svoje aktivnosti koje su u protekom razdoblju provedene, ali i buduće koje je potrebno realizirati temeljem zadanog dinamičkog plana.

Na dvodnevnom sastanku definirali su se i uskladili budući koraci i projektni zadaci, s ciljem kvalitetne pripreme svih dionika za sudjelovanje u izradi nacrta ugovora, s namjerom zaštite močvarih staništa, kao jednih od najugroženijih ekosustava. Također, projektni partneri, kao primjer dobre prakse, imali su priliku posjetiti rijeku Marecchio, koja prolazi kroz nekoliko talijanskih pokrajina gdje su se predstavnici javnih tijela, temeljem potpisanog ugovora, udružili i obvezali na sanaciju navedene rijeke. Nakon predstavnika tijela javne vlasti, ugovoru su pristupili i predstavnici civilnog sektora kao i nevladinih organizacija i udruga.

Kroz aktivnosti projekta CREW, Javna ustanova će intenzivno raditi na evidentiranju dionika zainteresiranih za očuvanje bioraznolikosti područja Delte rijeke Neretve, kao značajnog močvarnog staništa izuzetne nacionalne i međunarodne biološke i krajobrazne vrijednosti.

Pored Javne ustanove, partneri s hrvatske strane su Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Natura Jadera i Natura Histrica, dok su s talijanske strane, pored vodećeg partnera Sveučilište Iuav iz Venecije, partneri Općina San Benedetto Del Tronto, U.T.I. Riviera Bassa Friulana, Pokrajina Barletta Andria Trani i sveučilište iz Camerina.

Ukupna vrijednost projekta je 1.836.947,50 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 202.025,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi za zaštitu i obnovu bioraznolikosti i traje do 30. svibnja 2021. godine.