Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, sudjelovala je u manifestaciji Dani mandarina koju je organizirao, u sklopu projektnih aktivnosti, EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije simboličnom sadnjom agruma 10. listopada 2023. godine u Opuzenu. Svih šezdeset certificiranih sadnica raznih sorti agruma (mandarina, klementina, naranča i kumkvat) zasađene su na zelenim površinama Poduzetničke zone u Opuzenu upravo s ciljem podizanja svijesti o važnosti neretvanske mandarine kao hrvatskog autohtonog brenda, čiji je naziv registriran kao zaštićena oznaka izvornosti.

Naime, Europska unija i njegove države članice predane su tome da se bioraznolikost usmjeri na put oporavka do 2030. Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. temelj je zaštite prirode u EU-u i jedan je od ključnih elemenata europskog zelenog plana. Sadnjom stabala na javnim zelenim površinama doprinosi se povećanju zelenog fonda grada, zaštiti, očuvanju okoliša i bioraznolikosti. Također, građanima će se na ovaj način omogućiti i da uživaju u blagodatima plodova zasađenih agruma.

Cilj manifestacije, koja se održava u gradu Opuzenu od 9.-14. listopada 2023. godine je promocija je mandarine kao brenda, poduzetničkih vještina u agroturizmu te očuvanje tradicijskih vrijednosti doline rijeke Neretve. Srednja poljoprivredna i tehnička škola u Opuzenu, u ulozi projektnog partnera, će kroz nadolazeći tjedan provoditi brojne edukacije, organizirati panel raspravu o ekološkoj poljoprivredi, ukrašavati figure od mandarina te održati „gaming“ turnire. Ove godine manifestaciji će se pridružiti učenici i profesori iz Srednje škole u Vinkovcima.

Osim predstavnika Javne ustanove, sadnji su se pridružili i predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, Regionalne agencija DUNEA, Centra za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije, Grada Opuzena, Turističke zajednice grada Opuzena, Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu te djelatnici Čistoće Opuzen.

Mandarina, voćka koja je osamdesetih postala rasprostranjena u dolini rijeke Neretve, dugo je vremena osiguravala egzistenciju žitelja. S obzirom da su se okolnosti danas promijenile, cilj ove manifestacije promocija je doline rijeke Neretve i mandarine kao agroturističke destinacije i brenda, te samog pojma agroturizma, nove gospodarske grane i prilike za neretvansku dolinu.

Naime, područje doline rijeke Neretve sa stanovišta zaštite prirode predstavlja iznimno značajno i važno područje u smislu vrijednosti sveukupne bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti. Važnost i značaj područja delte Neretve u smislu zaštite prirode prepoznato je na međunarodnoj, europskoj te nacionalnoj razini.

Dolina rijeke Neretve prepoznata je  kao Ramsar područje – močvara od međunarodne važnosti.

Također, područje Neretve je prepoznato na međunarodnoj razini kao dio ekološke mreže Natura 2000 Delta Neretve značajno za očuvanje stanišnih tipova i vrsta (HR5000031) te područje očuvanja značajno za ptice (HR1000031) proglašena  su Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/2019).

Na području Neretve nalazi se sedam područja zaštićenih sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) u kategorijama ornitoloških (Prud, Orepak, Pod Gredom, Modro oko i jezero Desne, Kuti) i ornitološko-ihtiološkog rezervata (Ušće Neretve) te značajnog krajobraza Predolac-Šibenica. Njihova važnost očituje se u tipovima staništa, kao što su močvare, tršćaci i šaševi te šumske površine, koji predstavljaju stanište velikom broju različitih vrsta biljaka i životinja.

U području Neretve nalazi se i jedan zaštićeni mineral Kamene kugle u Općini Pojezerje.

Prepoznati prirodni resursi neretvanskog kraja su: vodno bogatstvo, šume, plodno tlo, povoljan geografski položaj, karakteristična klima i pjeskovita morska obala. Kao izrazita specifičnost delte Neretve,  nastale ljudskim djelovanjem, odnosno melioracijom, ističe se jendečki krajobraz, jedinstven krajolik  obradivih površina ispresijecanih vodenim kanalima.

Dolina Neretve ima veliki potencijal za povezivanje poljoprivrede i selektivnih oblika turizma, kojeg je ova škola prepoznala te svake godine održavanjem ove manifestacije promovira agroturizam, čuva tradicijske vrijednosti doline Neretve te radi na valorizaciji mandarine kao turističkog brenda. Tako su se u gradskom parku ispred škole mogle vidjeti zanimljive skulpture od mandarina te suveniri i prehrambeni proizvodi koje proizvodi Učenička zadruga škole.