Edukativna radionica Kornjače u našem zavičaju koja prilagođenim sadržajem uči djecu o različitim vrstama kornjača, njihovom životnom okruženju i važnosti očuvanja, održala se 20. lipnja 2023. godine, u suradnji s Dubrovačkim knjižnicama – ogranak  Cavtat.

Djeca dobne skupine od 5 do 11 godina upoznala su se sa staništem ovih zaštićenih, ugroženih i rijetkih vrsta. Učenjem kroz igru djeci predškolskog uzrasta najefikasnije se može prenijeti korisno znanje, dok istodobno igra utječe na djetetov mentalni razvoj, ubrzava ga i obogaćuje njegovo iskustvo.

Cilj ovih radionica bio je podići razinu svijesti o zaštiti kornjača našeg zavičaja, kao i o prirodnim vrijednostima te upoznati djecu na koji način svaki pojedinac može doprinijeti očuvanju slatkovodne, morske i kopnene kornjače u njihovim staništima.

Korištenjem edukativne mape za bojanje i rezanje, te istovremenom komunikacijom, djeca su naučila razlike u izgledu između kopnene, morske i slatkovodne kornjače, posebice barske i riječne. Na prilagođen način približene su im životne navike slatkovodnih kornjača kao što su prehrana, sunčanje, izgled i polaganje jaja, ali i način na koje preživljavaju u nepovoljnim životnim uvjetima. U predavanju je također istaknuta potreba za odgovornim ponašanjem u prirodi i štićenjem okoliša, posebice staništa kornjača (lokva, kanala i vodotoka).

Kornjače su najstarije živuće skupine gmazova, a na području Hrvatske obitava 6 zavičajnih i jedna invazivna strana vrsta, od kojih tri nastanjuju more (glavata želva, zelena želva i sedmopruga usminjača) a ostatak kopneno područje (kopnena kornjača, barska kornjača i riječna kornjača). Kopnene kornjače ugrožene su prvenstveno nestankom njihovih prirodnih staništa, zbog unošenja stranih invazivnih vrsta kao i lova zbog hrane i prodaje. Morske kornjače stradavaju zbog posljedica zagađenja mora različitim otpadom, posebno plastičnom ambalažom koju progutaju zamijenivši je za hranu te u ribarskim mrežama ili od posljedica ranjavanja brodskim propelerom.

Sve zavičajne vrste su strogo zaštićene sukladno Zakonu o zaštiti prirode.