DOKUMENTACIJA O NABAVI

ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA

Rekonstrukcija točke za privremeni prihvat slatkovodnih kornjača i obuku volontera u sklopu projekta LIFE for Mauremys

Poziv za dostavu ponuda

Dokumentacija o nabavi

Prilog 1. TROŠKOVNIK 1_GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI

Prilog 2. TROŠKOVNIK 2_HIDROINSTALATERSKI

Prilog 3. TROŠKOVNIK 3_STROJARSKI

Prilog 4. TROŠKOVNIK 4_ELEKTROINSTALATERSKI

Prilog 5. REKAPITULACIJA SVIH TROŠKOVNIKA

PRILOG-6_GLAVNI-PROJEKT