Druga radionica s dionicima – prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na području Delte Neretve

U sklopu izrade prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na području Delte Neretve, održana je druga radionica s dionicima u Opuzenu, 14. prosinca 2016.

Uvodni pozdrav u ime Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije prisutnima je uputio Ivan Stanović v.d. ravnatelja, a radionici su između ostalih prisustvovali predstavnici jedinica lokalne samouprave, Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, lokalnih udruga, Poljoprivredno-savjetodavne službe, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD-ova) i MUP-a. Pored navedenih instutucija, radionici su također prisustvovali predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE) kao i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP).

Nakon obrazloženja ciljeva i programa prijedloga Plana upravljanja, koje je dionicima predstavila Željka Rajković iz WWF-a (World Wide Fund for Nature – Svjetska organizacija za zaštitu prirode), uslijedila je prezentacija Ivana Budinskog iz Udruge BIOM o ciljevima i zakonskim okvirima upravljanja zaštićenim dijelovima prirode. Djelatnik Javne ustanove Dubravko Dender upoznao prisutne s rezultatima i aktivnostima prethodne radionice koja je održana u Metkoviću 16. svibnja 2016. kao i s fazama procesa izrade prijedloga Plana upravljanja, koje su do ovog trenutka provedene.

Tijekom drugog dijela radionice, radom u grupama, sudionici su imali priliku, uvažavajući dosadašnje iskustvo i poznavanje spomenutog područja, identificirati aktivnosti koje su potrebne za postizanje ciljeva, postavljenih nakon prve radionice s dionicima.

Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delte Neretve strateški je dokument kojim se utvrđuje svrha područja ekološke mreže, stanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti potrebne za ostvarenje ciljeva i pokazatelji učinkovitosti upravljanja. Plan izrađuje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije uz stručnu podrušku Udruge BIOM iz Zagreba.

Plan upravljanja izrađuje se kroz uključivanje lokalnog stanovništva i svih ostalih dionika, kako bi se smjernice upravljanja odredile uvažavajući potrebe svih dionika i lokalnog stanovništva. Cilj je odrediti zajedničku viziju, ciljeve upravljanja i očuvanja zaštićenog područja, područja ekološke mreže i konkretne aktivnosti koje trebaju biti provedene u Delti Neretve sljedećih deset godina.

Rezultati prikupljeni tijekom druge radionice, od planirane tri, koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delte Neretve.