Regionalna radionica o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM)

U sklopu projekta Twinning Light “Jačanje stručnih znanja i tehničkih kapaciteta svih relevantnih ustanova za Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (CRO ENIA), predstavnica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na regionalnoj radionici o Ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM) u Šibeniku 09. studenog 2015.

Radionica se održala u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” i okupila je oko dvadesetak stručnjaka iz zaštite prirode i okoliša. Prisutni su imali prilike čuti kolila je važnost OPEM-a, odnosno način njene provedbe i analize u Hrvatskoj.

Inače, svrha projekta Twinnig Light je podržati hrvatske ustanove u provedbi stručnog rada vezano za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) s ciljem osiguranja učinkovitije stručne provedbe postojećeg pravnog okvira u skladu s najboljim EU praksama. Projektni partneri su Državni zavod za zaštitu prirode, sada Hrvatska agencija za okoliš i prirodu HAOP) i Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt).