partnerski sastanak

U sklopu projekta “Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve”, vrijednog više od 14 milijuna kuna, održan je prvi partnerski (koordinacijski) sastanak u Pločama, 25. siječnja 2019.

U organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije, nositelja projekta i Grada Ploče, sastanku su prisustvovali predstavnici projektnih partnera: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija DUNEA, Grad Metković te predstavnici suradnika projekta Turistička zajednica DNŽ s TZ Grada Ploče i TZ Grada Metković i Hrvatsko planinarsko društvo Grabovica.

Uvodnim predavanjem, koje je pripremila DUNEA, istaknuto je kako je glavni cilj kreiranje jedinstvene ekoturističke destinacije međunarodne važnosti kroz razvijanja javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti kroz promociju, edukaciju i interpretaciju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000 te njezinu turističku valorizaciju.

Osim toga, na sastanku se raspravljalo o planu realizacije projektnih aktivnosti svakog od partnera koje uključuju uređenje posjetiteljskog centra i planinarskog doma u Baćini, izložbenog prostora – postav muzeološke koncepcije za „prvu prostoriju“ Prirodoslovnog muzeja u Metkoviću, edu-eko kompleksa na brdu Trovro u Rogotinu, promatračnice za bioraznolikost na Baćinskim jezerima, tematskih staza na Baćinskim jezerima – postavljanje informativnih ploča, pješačkih staza kroz značajni krajobraz predolac-Šibenica, edu-eko vrta u sklopu OŠ fra Ante Gnječa u Staševici, edu-eko dječjeg igrališta u Otrić-Seocima te nabava i postavljanje opreme i sustava tehničke zaštite u Metkoviću.

Nadalje, kroz projekt je planirano 6 novih edukativno-posjetiteljskih infrastrukturnih sadržaja za razvoj javne svijesti o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve, 2 nova edukativna sadržaja u svrhu podizanja obrazovnog kapaciteta djece školske dobi o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve, Akcijski plan upravljanja posjetiteljima, definirane 1 Mjere za praćenje posjetitelja, jedan novi sadržaj na 2 lokacije tehničke opreme i postavljanja sustava za zaštitu od požara zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve, 21 nova edukativna radionica na temu očuvanja prirodnih vrijednosti doline Neretve kao i 10 tipova promotivnih materijala.