Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s tvrtkom Drezga d.o.o., Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Korčula i uz stručni nadzor Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, provela je orezivanje hrasta crnike (Quercus ilex L.) na predjelu Klokolina u Žrnovu na Korčuli 09. studenog 2019. godine. Hrast u Žrnovu zaštićen je u kategoriji spomenika prirode – rijetkog primjerka drveća sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18 i 14/19).

Orezivanje je provedeno temeljem smjernica Elaborata vitalnosti i statike za stablo hrasta crnike (Quercus ilex L.) na predjelu Klokolina u Žrnovu na Korčuli, koje je izradio Šumarski fakultet tijekom 2017. godine temeljem stručnih istraživanja. Zahvaljujući obavljenom vizualnom pregledu i provedenim mjerenjima upotrebom arborikulturnih instrumenata za stablo hrasta crnike, zaključeno je da je stablo osrednje do djelomično loše vitalnosti. Rezistografiranjem na šest mjesta u krošnji utvrđeno je da ne postoje promjene koje ukazuju na narušeno statičko stanje na mjestima ispitivanja. Zvučnom tomografijom pridanka i debla utvrđeno je da stablo ima dovoljne statičke zalihe kako ne bi došlo do loma na ispitanim dijelovima. Kao najizraženiji simptom narušene vitalnosti bila je vidna pojava odumiranja dijela krošnje stabla (južni-jugoistočni dio), stoga je preporuka za poboljšanje vitalnosti i statike stabla uključivala provođenje djelomičnog redukcijskog orezivanja krošnje, prvenstveno odumrlog dijela krošnje, ali i i čišćenje suharaka iz cjelokupne krošnje.

Sukladno smjernicama Elaborata u cilju zaštite i očuvanja hrasta crnike (Quercus ilex L.), uz stručni nadzor Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obavljeno je orezivanje odumrlog dijela krošnje do živog tkiva kako bi se omogućilo pomlađivanje tog dijela krošnje. Naime, na taj način je omogućeno da se iz orezanih dijelova živog tkiva potjeraju novi postrani izbojci iz kojih bi se s vremenom formirala nova krošnja na ovom dijelu stabla i popunio zastor krošnje. Također, iz cjelokupne krošnje uklonjene su mrtve i suhe grane.

Budući da sadašnje stanje stabla hrasta crnike u Žrnovu zadovoljava s aspekta dugoročne zaštite i opstojnosti ovog vrijednog elementa dendroflore, uz provođenje odgovarajućih zahvata za poboljšanje vitalnosti i statike stabla, potrebno je redovito pratiti njegovo zdravstveno stanje raspoloživim kontrolnim tehničkim metodama arborikulture.