Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u partnerstvu s Hrvatskim biospeleološkim društvom i Udrugom Breganja u razdoblju od 13. – 21. studenoga 2018. godine provela je terensko istraživanje u cijelom području poluotoka Pelješca.

Cilj istraživanja bio je popuniti praznine na speleološkoj karti poluotoka i napraviti preliminarno biospeleološko istraživanje za Drugu biospeleološku ekspediciju – Pelješac 2019. planiranu za ožujak 2019. godine.

Na poluotoku Pelješcu do danas je poznato oko 70 speleoloških objekata (špilja i jama). Iz stručne literature poznato je samo 40 objekata, što je izuzetno nizak broj za površinu tako okršenog područja te se pretpostavlja da na poluotoku Pelješcu postoji potencijal za pronalazak čak 300 špilja i jama.

Pelješac je zanimljiv iz aspekta podzemne faune, jer ga nastanjuju vrste koje žive na kopnu, ali i vrste koje nalazimo samo na obližnjim otocima. Unatoč tome, sustavna istraživanja podzemne faune još nisu provedena. Velika većina poznatih i istraženih špilja i jama Pelješca se nalazi u okolici Stona, Orebića ili vrha Sv. Ilija, dok su ostali dijelovi poluotoka bili neistraženi.

Biospeleološkom ekspedicijom 2019. godine planira se istraživanje špilja i jama na različitim dijelovima poluotoka i pokušat će se dobiti detaljnije informacije o rasprostranjenosti skupina i vrsta koje žive u podzemlju. Za to je bilo potrebno pronaći špilje i jame na neistraženim dijelovima Pelješca tijekom istraživanja u studenom 2018. godine.

U suradnji s lokalnim vodičima zabilježilo se i istražilo čak deset lokaliteta do tada (speleološkoj zajednici) nepoznatih špilja i jama. Objekti se nalaze u okolici Trpnja, Donje Vručice, uvale Divna i Putnikovića. Također, uspostavila se izuzetno dobra suradnja s lokalnim stanovnicima koji znaju, za dosad nepoznate, ulaze u podzemne objekte u okolici Dube Pelješke, Zakamenja i Pijavičinog. Takođee, planira se obilazak istih u narednim istraživanjima.

Tijekom istraživanja ušlo se u ukupno 21 jamu i špilju, zabilježile su se koordinate ulaza i puteva do njih, fotografirali su se ulazi te zabilježila špiljska fauna. Na žalost, postoje i speleološki objekti zatrpani komunalnim otpadom, te su prijavljeni u bazu Čistog podzemlja. Detaljna obrada prikupljenih rezultata je u tijeku.

U travnju 2019. godine planirana je ekspedicija s preko 60 istraživača iz cijele regije, u okviru koje će se istraživati speleološki objekti u području cijelog poluotoka Pelješca.