U sklopu ekološke akcije Rezolucija Zemlja koju je pokrenuo Večernji list, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce provele su akciju čišćenja i monitoring otpada na ušću rijeke Neretve 26. travnja 2022. godine.

Večernjakova ekološka akcija Rezolucija Zemlja okupila je do sada više od pet tisuća ljudi koji su čistili na oko 40 lokacija diljem Hrvatske u sklopu Dana planeta Zemlje, a prikupljeno je više od 100 tona otpada. Ova akcija pokrenuta je s ciljem podizanja svijesti o zaštiti i očuvanju okoliša kako bi potaknula svakog pojedinca na aktivan angažman i svjesno sudjelovanje u zaštiti okoliša.

Tako je na ušću Neretve na potezu od 200 metara uklonjeno oko 100 kilograma otpada. Oko 90% prikupljenog otpada otpadalo je na plastiku, a ostatak na tekstil, drvo, metal, staklo i papir.

Dio otpada se analizirao, brojao i vagao za potrebe monitoringa kojeg Udruga Sunce kontinuirano provodi na istim odabranim lokacijama po ranije utvrđenom Protokolu za praćenje morskog otpada s plaža.

Monitoring otpada je kontinuirano sakupljanje podataka o količini i vrsti otpada prikupljenog putem akcija čišćenja. Premda je problematika morskog otpada u hrvatskom dijelu Jadrana prisutna već dulje vrijeme, spoznaje o količini i vrsti otpada još su uvijek prilično nedovoljne. Praćenje vrsta otpada važno je za uspostavu funkcionalnih sustava upravljanja, kako otpadom tako i morskim okolišem, a ispunjavanjem Protokola dobiva se jedinstvena baza podataka koja služi znanstvenoj zajednici u kreiranju preporuka za donosioce odluka.