U organizaciji Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji sa suorganizatorima: predstavnicima MUP-a – Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i HGSS Stanice Dubrovnik, provodi se Projekt “Zdrav za 5!”. Projekt je usmjeren na prevenciju ovisnosti i zlouporabe alkohola, droga i igara na sreću te promociju pro-socijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih vještina kod djece i mladih, podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u očuvanju životne, školske i radne okoline te podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i sigurnosti.

Ovogodišnje aktivnosti 2. komponente Projekta, vezano za promociju zdravog načina života i boravak u prirodi, kao i važnost očuvanja okoliša te održivi razvoj područja i društva, provedene su u Osnovnoj školi Slano, u Slanom, u utorak 8. svibnja 2018. godine. Nakon pozdravnih riječi načelnika Općine Dubrovačko primorje, pročelnika Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko neretvanske županije i ravnatelja Osnovnih škola Slano i Primorje Smokovljani, održana su tematska predavanja Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije te Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (Zaštita okoliša i prirode na području Općine Dubrovačko primorje) i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije (Kretanjem do zdravlja). Hrvatska gorska služba spašavanja predstavila je svoju djelatnost i opremu koju koristi u akcijama spašavanja, a predstavnik MUP-a je, kroz Vježbu „Pronađi me!“, predstavio djelovanje psa za detekciju opojnih sredstava. U provedbi planiranih aktivnosti sudjelovalo je 80-ak učenika viših razreda Osnovne škole Slano i Osnovne škole Primorje Smokovljani.

Osnovni ciljevi Projekta “Zdrav za 5!” su: aktivno mijenjanje stavova i štetnih životnih navika, mijenjanje stavova o nužnosti zaštite okoliša i prirode, podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i usvajanje zdravih stilova života. Projekt “Zdrav za 5!” provodi se kroz interaktivne edukacije i eko radionice u školama, kontinuirano tijekom školske godine. Projekt se sastoji od dvije komponente: komponenta 1. Prevencija ovisnosti o alkoholu, drogama i igrama na sreću i komponenta 2. Zaštita i uređenje okoliša.

Komponenta 2. fokusirana je na izgradnju sigurnog i zdravog okoliša za sigurno i kvalitetno odrastanje mladih, poticanjem zajednice na uklanjanje prilika koje omogućavaju pojavu kriminaliteta.