PROJEKT ZAŠTITE RIJEČNE KORNJAČE (Mauremys rivulata)

Završna aktivnost projekta “Zaštita riječne kornjače (Mauremys rivulata)”, koji je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije provodila u suradnji s Udrugom Hyla (HHD Hyla), uspješno je okončana u kolovozu 2016. godine.

Spomenuti projekt provodio se na području ekološke mreže Sniježnica i Konavosko polje tijekom 2015. godine. Javna ustanova prijavila je projekt na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti (FZOEU), čime su odobrena sredstva za sufinanciranje. Ukupni troškovi projekta iznosili su 69.537,00 kuna, dok je FZOEU sufinancirao 80%.

Tijekom navedenog razdoblja, obavljena su detaljna reprodukcijska istraživanja riječne kornjače prilikom kojeg su četiri gravidne ženke prebačene u Centar za ex-situ zaštitu vodozemaca i gmazova Zoološkog vrta Grada Zagreba. Izleglo se 11 mladunaca riječne kornjače, kojima je praćen rast i razvoj. Ženke su vraćene u kolovozu 2015. na mjesto odakle su izuzete, a mladunci u jednu od lokava Konavoskog polja u kolovozu 2016.

Sustavnim populacijskim istraživanjem riječne kornjače u Konavoskom polju, u suradnji sa stručnjacima iz Udruge Hyla, prikupljeni su izrazito vrijedni podaci, koji pridonose boljem očuvanju i zaštiti ove vrste prisutne u Republici Hrvatskoj. Osim toga, istraživanje je prošireno i na jedinke barske kornjače (Emys orbicularis).

Jedna od zanimljivosti projekta je da su označeni mladunci, pušteni u prirodu 2014.god., opaženi tijekom jednog od terenskih istraživanja 2015.god.