SNIJEŽNICA I KONAVOSKO POLJE MEĐU ODABRANIH ŠEST PLANOVA UPRAVLJANJA U HRVATSKOJ U SKLOPU PROJEKTA MINISTARSTVA KULTURE „NATURA 2000 – management i monitoring“ U VRIJEDNOSTI OD 1.174.950,00 EURA

Projekt Natura 2000 management and monitoring – NATURA MANMON koji ima za cilj očuvanje biološke raznolikosti, doprinos održivom upravljanju i monitoringu odabranih Natura 2000 područja u Republici Hrvatskoj, započeo je svoju provedbu 17.listopada 2011.god. i predstavlja dio Projekta iz programa Europske unije IPA 2009. u vrijednosti od 1.174.950,00 eura.

Očekivani rezultati projekta su priprema planova upravljanja za odabranih 6 Natura 2000 područja u Hrvatskoj kao i monitoring za vrste i stanišne tipove koji su ciljevi očuvanja na spomenutim područjima. Pored kompleksa mediteranskih polja i planinskih područja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji – HR2000946 Sniježnica i Konavosko polje, ostala odabrana područja su:

  1. Aluvijalne šume u Vukovarsko srijemskoj županiji – HR5000006 Spačvanski bazen;
  2. Lokalitet Pregon u Istarskoj županiji – HR2001015 Pregon;
  3. Odransko polje u Sisačko-moslavačkoj županiji – HR2000415 Odransko polje,
  4. Lokalitet Bulji u Zadarskoj županiji – HR2001255 Bulji,
  5. Međugranična rijeka u Krapinsko-zagorskoj županiji – HR2001070 Sutla

U svrhu jačanja kapaciteta županijskih Javnih ustanova za izradu Planova upravljanja odabranih područja, u sklopu spomenutog projekta, u Zagrebu je 25. listopada 2011. god. održana prva radionica na kojoj su predstavnici Ustanova razmijenili informacije sa predstavnicima Ministarstva kulture i Državnog zavoda za zaštitu prirode te raspravljali o određenim pitanjima za implementaciju projekta kao što su:

  • priprema dokumentacije za upravljanje odabranim područjem;
  • programi monitoringa za vrste i stanišne tipove koji su ciljevi očuvanja odabranih područja

Nositelj projekta Natura MANMON je Ministarstvo kulture, projektni partneri i direktni korisnici su Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području županija, županijska upravna tijela, dionici područja poput šumarstva, lovstva, poljoprivrede i znanstvena zajednica koja sudjeluje u sklopu državnog monitoringa.