U sklopu projekta „Planiranje upravljanja Natura 2000 područjima – NATURA MANMON“ koji ima za cilj očuvanje biološke raznolikosti, doprinos održivom upravljanju i monitoringu odabranih Natura 2000 područja u Republici Hrvatskoj, u Čilipima je 10. listopada 2012. održana druga radionica s dionicima „Planiranje upravljanja Natura 2000 područjem Sniježnica i Konavosko polje.“

Pored predstavnika Dubrovačko-neretvanske županije i Javne ustanove, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, radionici su prisustvovali predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Općine Konavle, Mjesnih odbora Općine Konavle, Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije i Općine Konavle, Hrvatskih voda, nevladinih udruga i udruga s područja Općine Konavle.

Tijekom radionice, sudionici su imali priliku definirati ciljeve i aktivnosti u sklopu projekta izrade Plana upravljanja na području Sniježnice i Konavoskog polja.

Rezultati prikupljeni tijekom dosadašnjih radionica koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument Plan upravljanja Sniježnicom i Konavoskim poljem.