Održana prva radionica s dionicima
U sklopu projekta „Planiranje upravljanja Natura 2000 područjima – NATURA MANMON“ koji ima za cilj očuvanje biološke raznolikosti, doprinos održivom upravljanju i monitoringu odabranih Natura 2000 područja u Republici Hrvatskoj, u Čilipima je 17. svibnja 2012. održana prva radionica s dionicima „Planiranje upravljanja Natura 2000 područjem Sniježnica i Konavosko polje.“

Uvodne pozdrave u ime Dubrovačko-neretvanske županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije, prisutnima su uputile Nikolina Šišić, v.d. pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i Marija Crnčević, ravnateljica Javne ustanove. Pored predstavnika Dubrovačko-neretvanske županije i Javne ustanove, Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Državnog zavoda za zaštitu prirode, radionici su prisustvovali predstavnici DUNEA-e, Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Općine Konavle, Mjesnih odbora Općine Konavle, Turističke zajednice Općine Konavle, Hrvatskih šuma i voda, Županijske uprave za ceste, nevladinih udruga i udruga s područja Općine Konavle.

Nakon obrazloženja ciljeva i programa radionice slijedile su dvije prezentacije „Planiranje upravljanja u Natura 2000 područjima – Sniježnica i Konavosko polje“ i „Prezentacija vrsta i ekoloških zahtjeva vezanih za njihovo povoljno stanje očuvanosti.“

Tijekom drugog dijela radionice, sudionici su imali priliku, uvažavajući dosadašnje iskustvo i poznavanje spomenutog područja, identificirati vrijednosti Sniježnice i Konavoskog polja te analizirati korištenje istog područja.

Rezultati prikupljeni tijekom prve radionice koristit će se prilikom obrade podataka i njihovom implementiranju u konačan dokument Plan upravljanja Sniježnicom i Konavoskim poljem.