Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, dana 14. ožujka 2023. godine, sudjelovali su na sastanku s izvršnim tijelom europske komisije za monitoring projekta LIFE for Mauremys (Mauremys rivulata – conservation of the umbrella species of the Mediterranean wetlands in Dubrovnik-Neretva Region), koji se održao na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Predstavnici svih partnerskih institucija iznijeli su svoj napredak tijekom prvih pet mjeseci trajanja projekta. Tijekom perioda od listopada 2022. do veljače 2023 odrađene su pripremne aktivnosti projekta, postavljeni su kanali izvještavanja projekta, te su u završnoj fazi pripreme za potpomognuto razmnožavanje riječnih kornjača i aktivnosti poboljšanja staništa riječnih kornjača u NATURA 2000 područjima Dubrovačko-neretvanske županije.

Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače (Mauremys rivulata) u Republici Hrvatskoj uspostavom održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istima.

Vodeći partner projekta je Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Udruga Hyla, Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba i Hrvatske vode.

Projekt se financira kroz Program LIFE, program Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite prirode i okoliša, a predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je od 01. listopada 2022. do 30. rujna 2026. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.131.407,11 EUR, od čega je 60% sufinancirano sredstvima Europske unije (1.278.844,26 EUR), dok sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosi 267.731,00 EUR. Za provedbu aktivnosti ove Javne ustanove predviđeno je 582.258,97 EUR.