U sklopu Interreg ITA-HR projekta ECOSS (ECOlogical observing System in the Adriatic Sea: oceanographic observations for biodiversity) provodi se istraživanje dinamike turizma, nautike i rekreacijskog ribolova u sjevernom Jadranu.

Cilj istraživanja je doprinijeti održivom upravljanju morskih resursa i obalnih područja.

Ako ste turist, nautičar ili rekreacijski ribolovac, molimo Vas da nam pomognete u istraživanju na način da ispunite kratki upitnik (uzet će Vam tek par minuta vremena). Podatci iz upitnika su anonimni, a obrađujemo ih u skladu sa Naputkom o zaštiti osobnih podataka.

Vaš doprinos je od iznimne važnosti!

Upitnici su dostupni na sljedećim poveznicama:

• Turizam: https://coastandlagoon.wordpress.com/home-turismo/

• Nautika: https://coastandlagoon.wordpress.com/analisi-del-diportismo-in-nord-adriatico/

• Rekreacijski ribolov: https://coastandlagoon.wordpress.com/pesca-mare-laguna/

Za više informacija obratite se: Silvia Rova (silvia.rova@unive.it, Sveučilište Ca’ Foscari iz Venecije).