EDUKATIVNA RADIONICA ZA DJECU NA UŠĆU NERETVE – PROJEKT COASTGAP

U sklopu projekta COASTGAP, čiji je ključni cilj pokretanje Zajedničkog akcijskog plana na prilagodbe klimatskih promjena u području Mediterana, Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA organizirala je, u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije, edukativnu radionicu u Natura 2000 području Delte Neretve. Javna ustanova osigurala je stručno vodstvo ove radionice temeljem raspisanog Poziva na podnošenje ponuda za natječaj za usluge organizacije edukativne radionice za djecu školske dobi.

Tijekom trajanja radionice, koja se sastojala od četiri dijela, 20-ak učenika iz Osnovne škole Ploče imalo je priliku, u prvom dijelu, učiti o metodologiji prstenovanja ptica sukladno Protokolu o praćenju stanja ptica, migracijskim putevima ptica i utjecaju klimatskih promjena na brojnost vrsta ptica. Nakon predavanja, učenici su, uz stručno vodstvo ovlaštenog prstenovača Zavoda za ornitologiju Bariše Ilića, sudjelovali u prstenovanju ptica u prstenovačkom kampu u blizini mjesta Vid, gdje je postavljena ornitološka mreža i oprema potrebna za prstenovanje ptica.

Drugi dio radionice obuhvatio je predavanje o utjecaju klimatskih promjena u moru s posebnim osvrtom na školjkaše i alohtone vrste, metodologiju istraživanja na morski ekosustav i utjecaj alohtonih vrsta uvjetovanih klimatskim promjenama.

Predavanja o zaštiti i očuvanju prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode (80/13) i Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13), zaštićenim područjima na području delte rijeke Neretve, zaštićenim vrstama, utjecaju otpada na prirodu i utjecaju klimatskih promjena na prirodu, bile su teme trećeg dijela radionice.

Kao četvrti dio radionice organizirano je prebrojavanje ptica na području ušća Neretve pod stručnim vodstvom voditelja ornitološke postaje, uz osiguranu specijaliziranu opremu za prebrojavanje ptica.

Neki od rezultata ove radionice upravo su stečena nova znanja o metodologiji prstenovanja ptica, migracijskim putevima, klimatskim promjenama u moru, zaštićenim dijelovima prirode i aktivnostima vezanim uz prebrojavanje ptica kao i podignuta razina svijesti o zaštiti prirode.