Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na Kick-off sastanku projekta Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross – Project Adriatic Response – Change we care koji je održan od 16. do 18. travnja 2019. godine. Projekt je s provedbom započeo početkom 2019. godine, a ovom prilikom je održan i prvi službeni partnerski sastanak.

Projekt vodi Institut morskih znanosti Venecije, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su: Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, Geodetski fakultet sveučilišta u Zagrebu, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Javna ustanova park prirode Vransko jezero, Opća uprava za teritorijalnu i okolišnu njegu iz regije Emilila Romagna, Nacionalni institut za zaštitu okoliša i istraživanje, Upravljačko tijelo za parkove i biološku raznovrsnost – Po delta, Autonomna regija Friuli Venezia Giulia i Regija Veneto.

Nakon uvodnog predstavljanja svih partnera i njihovih glavnih aktivnosti slijedile su prezentacije radnih paketa, te upoznavanja s obilježjima pet pilot područja, u sklopu čega je predstavnica Javne ustanove održala kratko predavanje o ciljanom području delti Neretve.

Kako bi se projekt što uspješnije provodio, svaki partner iznio je detalje predstojećih događaja za koje je zadužen, u glavnom cilju projekta, odnosno definiranja integriranog pristupa, zasnovanog na ekosustavu i mogućnosti zajedničkog planiranja s dionicima za različite probleme povezane s klimatskim promjenama s mjerama prilagodbe za osjetljiva područja. Planirane aktivnosti Javne ustanove, u sklopu projekta, provodit će se na području delte Neretve u suradnji s dionicima, kako bi se procijenilo sadašnje stanje područja, analiziralo djelovanje na obalni ekosustav te izradili akcijski i adaptacijski planovi s ciljem osiguranja održivog razvoja područja.