Prekogranični program Interreg Italija–Hrvatska, u sklopu kojeg je odobren projekt bePrepARed – Preparing, Adapting, Reconstructing: actions to promote climate change adaptation and risk disaster resilience in Italian and Croatian sensitive ecosystems (Priprema, prilagodba, rekonstrukcija: aktivnosti za promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i otpornosti na katastrofe u talijanskim i hrvatskim osjetljivim ekosustavima) započeo je s provedbom 01. travnja 2024. godine u sklopu prioritetne osi 2 – Zeleno i otporno zajedničko okruženje sa specifičnim ciljem 2.1 – Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i prevencija rizika od katastrofa, otpornost, uzimajući u obzir pristup temeljen na ekosustavu.

Kao prva aktivnost projekta, održan je Kick off sastanak putem Internet platforme dana 09. svibnja 2024. godine gdje su se, uz uvodno izlaganje i predstavljanje svih partnera, kao i radnih paketa, definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije. Četrnaest predstavnika partnerskih institucija iz Hrvatske i Italije iskoristili su zajedničko okupljanje kako bi definirali i uskladili buduće korake u provedbi projekta.

Glavni ciljevi projekta bePrepARed su: 1) Koordinacija i integracija alata za upravljanje rizikom te sustava i politika usmjerenih na poboljšanje otpornosti ranjivih ekosustava i krajolika kojima je čovjek povijesno upravljao s obje strane Jadranskog mora; 2) Stvaranje novih vještina visoke kompetencije i prakse za upravljanje vodenim ekosustavima; 3) Prijenos alata, sustava i politika unutar područja Italije i Hrvatske, prilagođavajući ih održivom korištenju vodnih resursa u ruralno-urbanim krajolicima; 4) Podizanje svijesti institucija i civilnog društva o rizicima povezanim s nedostatkom vode i njenom potrebom za politike uštede vode i prilagodbe.

Klimatske promjene imaju različite utjecaje na zemlje EU uzrokujući ekstremne pojave kao što su suše, toplinski valovi, bujice i poplave. Upravljanje zalihama vode je ključno za rješavanje i ublažavanje ekstremnih pojava kao što su preobilje ili nestašica vodenih resursa, čija dostupnost bitno utječe na lokalnu proizvodnju, dobrobit stanovnika i upravljanje zemljištem, s povećanjem rizika od erozije tla i šumskih požara.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije jedna je od 7 partnera projekta koji obuhvaća ciljano područje doline Neretve gdje je u sklopu svog redovnog poslovanja, dužna održavati stabilno stanje područja, Natura 2000 staništa i vrsta. Uz Javnu ustanovu projektni partneri su: Regional Agency for Reconstruction – Earthquake 2012 / Emilia-Romagna Region, Euro-Mediterranean Center on Climate Change Foundation, Strategic Agency for the Sustainable Development of the Territory, San Bartolo Regional Park Authority, Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA i Javna ustanova RERA s.d. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.

Projekt se sufinancira iz programa INTERREG ITALIJA-HRVATSKA ukupne vrijednosti 2.233.582,33 eura, dok ukupna vrijednost aktivnosti Javne ustanove iznosi 319.000,33 eura. Trajanje projekta je od 01. travnja 2024. do 30. rujna 2026. godine.