Započeo projekt “4M” – „Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru“

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Udrugom Sunce iz Splita, partner je na projektu „Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru“ (4M) s glavnim ciljem zaštite podmorja.

Udruga Sunce će, kao koordinator projekta, sljedeće dvije godine surađivati s Javnom ustanovom te crnogorskim partnerima, ekološkom udrugom Green Home i Agencijom za zaštitu životne sredine Crne Gore, na brojnim aktivnostima vezanim za unaprjeđenje upravljanja morskim resursima na prekograničnom području Hrvatske i Crne Gore (Cavtat – Prevlaka, HR i Arza – Platamuni, CG).

Opći cilj projekta je poboljšano upravljanje i smanjenje utjecaja na morska staništa i vrste od interesa za europsku zajednicu u prekograničnom području.

Seminar o identifikaciji i upravljanju morskom ekološkom mrežom, izrada mjera/plana upravljanja za morsku ekološku mrežu, jačanje kapaciteta za kartiranje podmorja i monitoring kao i programi edukacije, kartiranje morskih staništa/vrsta u potencijalnim Natura 2000 područjima i uspostava monitoringa livada morske cvjetnice posidonije samo su neke od glavnih aktivnosti projekta.

Predviđeni rezultati su razmjena najboljih domaćih i međunarodnih praksi kod identifikacije i upravljanja morskom ekološkom mrežom te poboljšana prekogranična i međusektorska komunikacija i suradnja u zaštiti podmorja.

Projekt se financira u sklopu Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora. Ukupna vrijednost projekta je 333.253,39 eura, a EU financira projekt s 283.265,39 eura. Ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske.