PROJEKT 4M – U KONAVLIMA ODRŽANE RADIONICE ZA DJECU
U sklopu projekta Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru – 4M čiji je nositelj Udruga Sunce iz Splita, a partner Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u osnovnim školama na području Općine Konavle održane su edukacijske radionice pod nazivom Tajni život morske trave.
Učenike trećih i četvrtih razreda Osnovne škole Cavtat (21. veljače 2017.), Područne škole Čilipi (22. veljače 2017.) i Područne škole Močići i Gabrili (24. veljače 2017.) u prvom dijelu radionice, djelatnik Javne ustanove Maroje Burić upoznao je s pojmovima bioraznolikost i zaštita podmorja.
U drugom dijelu radionice učenici suimali priliku izračunati starost pojedinih primjeraka morske trave (voga) mjerenjem dužine rizoma te su ispunjavali crtanku Tajni život morske trave.
Navedene radionice osmišljene su i financirane u okviru projekta Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru – 4M projekt.
Nositelji projekta su Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i udruga Green Home, a partneri su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko – neretvanske županije i Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore.
U okviru projekta izrađeni su edukativni materijali – crtanke i bojanke, te izložba Neka plavo ostane plavo, koji su učenici imali prilike vidjeti u Osnovnoj školi u Cavtatu i područnoj školi Čilipi.