PROJEKT 4M – U DUBROVNIKU I ČILIPIMA ODRŽANE RADIONICE ZA NATURA 2000 PODRUČJA

Mjere upravljanja Natura 2000 područja Akvatorij pod Konavoskim stijenama naziv je radionica za dionike u sklopu projekta 4M, koje su se održale 24. i 25. travnja 2017. u Dubrovniku i Čilipima.

Radionice su organizirane u sklopu projektne aktivnosti 1.3 Izrada mjera upravljanja za morsku ekološku mrežu: Akvatorij pod Konavoskim stijenama, gdje su dionici imali prilike čuti više o Natura 2000 mreži Europske unije, identificirati vrijednosti područja Akvatorij pod Konavoskim stijenama i prijetnje očuvanju vrijednosti tog područja. Svojim aktivnim sudjelovanjem i iznošenjem vlastitih iskustava, dali su doprinos upravljanju Natura 2000 područjima.

Projekt Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru (4M), s cijem unaprjeđenja prekogranične suradnje Hrvatske i Crne Gore, vezano uz zaštitu podmorja, doprinosi poboljšanju upravljanja i smanjivanja utjecaja na morska staništa i vrsta od interesa za EU Zajednicu u prekograničnom području, započeo je u srpnju 2015.god.

U proteklom razdoblju partneri projekta, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko–neretvanske županije, Udruga Sunce te partneri iz Crne Gore ekološka udruga Green Home i Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore, surađivali su u brojnim aktivnostima vezanim uz unaprjeđenje upravljanja morskim resursima na prekograničnom području Hrvatske i Crne Gore (Cavtat – Prevlaka, HR i Arza – Platamuni, CG).

Projekt se financira u sklopu Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora. Ukupna vrijednost projekta je 333.253,39 eura, a EU financira projekt s 283.265,39 eura. Ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske.