PROCJENA ZDRAVSTVENOG STANJA AZIJSKIH PLATANA (Platanus orientalis L.) U TRSTENOM

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s tvrtkom Stablosan d.o.o. iz Velike Gorice (tvrtka za njegu i sanaciju stabala i arborikulturu) obavlja procjenu vitaliteta, zdravstvenog stanja i mehaničke stabilnosti dvaju stabala azijske platane (Platanus orientalis L.) u Trstenom. Spomenuta istraživanja izvode se od 13. do 15. travnja 2015. god. (od ponedjeljka do srijede) u razdoblju od 07.00 do 19.00 sati.

Cilj planiranih aktivnosti je detaljno ispitivanje zdravstvenog stanja, vitaliteta i mehaničke stabilnosti platana, posebno velikih grana za potrebe izrade konačnog izvedbenog Elaborata za sanaciju stabala (sigurnosnu, sanitarnu i estetsku rezidbu) te osiguranja krošanja ugradnjom sigurnosnih sidrenih sustava. Ispitivanja odnosno mjerenja obavljaju se arborikulturnim metodama tj. vizualno kontrolnom metodom (Visual Tree Assessment), rezistografijom i impulsnom tomografijom uz pomoć profesionalnog penjača te teleskopske dizalice s košarom radne visine preko 40 m.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) platana 1 (Platanus orientalis L.) i platana 2 (Platanus orientalis L.) zaštićene su u kategoriji spomenika parkovne arhitekture – pojedinačno stablo, rješenjem Narodne Republike Hrvatske, Zavod za zaštitu prirode od 24. siječnja 1951. godine.