Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Temeljem Odluke ravnatelja Javne ustanove, zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje ispred Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije Nikolini Đangradović, mag.nov.

Pravo na pristup informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku. Zakonska definicija informacije ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da daje odgovore na pitanja, sastavlja izjave ili tumači, odnosno izrađuje nove informacije.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija NN 67/17), kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

Ista se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade (NN 12/2014) i Ispravku kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 15/14).

Godišnja izvješća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu – .PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu – .PDF / .CSV

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu – izvješće ppi 2017 / izvješće ppi 2017

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu – Izvješće 2018

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu – Izvješće 2019. godina (pdf)/izvjesce 2019 (csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu – Godisnje_izvjesce 2020/Godišnje izvješće 2020

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu – Godisnje_izvjesce pdf/izvješće 2021(csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022 godinu – .pdf/.csv